Jak zaplanować wydatki na jedzenie? Zero waste sposobem na oszczędności w portfelu

Na czym opiera się kuchnia zero waste? W skrócie można powiedzieć, że to takie gotowanie i rozplanowanie zakupów, żeby żadne jedzenie się nie marnowało. Oczywiście przynosi to duże korzyści dla domowego budżetu.

Zaplanuj jadłospis

W zero waste chodzi o to, żeby nie przyrządzać posiłków spontanicznie z tego, co akurat masz pod ręką, ale żeby jadłospis dla całej rodziny planować na kilka dni naprzód. Robiąc zakupy zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi, wszystkie produkty wykorzystasz w określonym czasie. Nic się nie zmarnuje – co stanowi kwintesencję stylu zero waste.

Sporządzaj listę potrzebnych produktów

Regularnie rób przegląd lodówki i kuchennych szafek. Sporządzaj listę potrzebnych produktów i nie wychodź bez niej na zakupy. Trzeba narzucić sobie pewien rygor i nie pozwalać sobie na samowolę w markecie.

Naucz się kupować strategicznie. Co należy przez to rozumieć? Rozplanuj odpowiednio częstotliwość kupowania określonych grup produktów. Świeże produkty, które szybko się psują, kupuj w mniejszych ilościach, za to częściej – tyle, ile zjadasz w ciągu kilku dni. Produkty suche, mogące wytrzymać więcej czasu, kupuj rzadziej, w większej ilości.

posiłek

Czy warto kupować na zapas?

Zasadniczo nie. Zgodnie z podejściem zero waste nie warto robić dużych zapasów jedzenia, które będą zajmować nam miejsce w szafkach i lodówce. Staraj się więc nie kupować niczego, czego nie będziesz w stanie zjeść w ciągu kilku najbliższych dni. Dotyczy to zwłaszcza świeżych produktów. Jeśli dłużej się je przechowuje, pojawia się na nich pleśń i zostają zmarnowane.

Jedynie w przypadku produktów sypkich kupowanie na zapas ma jakieś podstawy – można kupować je raz na miesiąc lub dwa razy w miesiącu.

Nie kupuj gotowych produktów

Lepiej przygotowywać posiłki w domu z surowców, a nie gotowych produktów. To korzystnie odbije się nie tylko na twoim portfelu, ale i zdrowiu.

Zwracaj uwagę na datę ważności

Oczywiście na pewno patrzysz na datę ważności, ale czy zdajesz sobie sprawę, że data przydatności do spożycia i data minimalnej trwałości to dwie odrębne kwestie? Data minimalnej trwałości, wyrażona słowami „najlepiej spożyć przed”, mówi o tym, że dany produkt zachowuje do podanej daty wszystkie swoje właściwości, takie jak smak, zapach i wygląd. Po przekroczeniu podanej daty owe właściwości mogą tracić na intensywności.

Data przydatności do spożycia, sformułowana „należy spożyć do”, jest wskaźnikiem bezpieczeństwa dla łatwo psujących się produktów. Po upływie tego terminu produkt nie powinien być spożywany ze względu na możliwość rozwoju drobnoustrojów. Dotyczy to przede wszystkim takich produktów jak jogurty i sery.

Jak oszczędzać na emeryturę?

Trzeba zatroszczyć się o swoją przyszłość. Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, dlatego warto już teraz pomyśleć o emeryturze. Jak zapewnić sobie na nią środki?

Czy ZUS wystarczy?

Teoretycznie zapewnieniem nam emerytury, czyli środków do życia na starość, powinien zająć się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mało kto jednak pokłada w tej instytucji pełne zaufanie w owej kwestii. Jak wykazują badania statystyczne, prawie trzy czwarte Polaków jest przekonanych, że ich przyszła emerytura z ZUS nie będzie wystarczająca, by pokryć wszystkie koszty życia. Jedna trzecia obawia się nawet, że nie wystarczy ona na opłacenie podstawowych świadczeń. Mimo tych obaw jedynie 14% Polaków odkłada dodatkowe pieniądze na emeryturę. Warto pomyśleć, aby zabezpieczyć sobie przyszłość. Jakie mamy możliwości?

dłonie starego człowieka

Trzeci filar

Oprócz ZUSu i OFE państwo oferuje obywatelom również tak zwany trzeci filar. Jest to dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w postaci Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), a także grupowej formy oszczędzania na emeryturę w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE). Nie trzeba ograniczać się do wyboru jednej z tych form oszczędzania, można funkcjonować w kilku programach jednocześnie.

IKE i IKZE mogą być prowadzone w banku jako rachunek oszczędnościowy,  w domu maklerskich jako akcje i obligacje, w funduszu emerytalnym lub inwestycyjnym, a także w zakładzie ubezpieczeń na życie jako polisa na życie z ubezpieczeniem kapitałowym.

IKE czy IKZE – na co się zdecydować?

Co jest lepszą formą dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego – Indywidualne Konto Emerytalne czy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego? Żeby móc wybrać, trzeba poznać różnicę między tymi wariantami. W IKE roczny limit wypłat wynosi około 12 000 zł, w IKZE natomiast tylko około 4800 zł.

W obu wariantach możemy dokonywać wpłat w dowolnej wysokości i z dowolną częstotliwością. Od zysków kapitałowych nie jest pobierany podatek. W IKZE dodatkowo można wypłacone w danym roku środki odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w ten sposób pomniejszyć płacony podatek. Opodatkowana jest natomiast wypłata środków – mowa tu o zryczałtowanym podatku dochodowym w wysokości 10%. Dotyczy to tylko IKZE, bowiem w IKE wypłata nie jest obłożona podatkiem.

Co do samej wypłaty, to w IKZE następuje ona po osiągnięciu wieku 65 lat, jedynie pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez minimum 5 lat kalendarzowych. W przypadku IKE natomiast środki wypłacane są po ukończeniu 60 lat, lub nabyciu uprawnień emerytalnych połączonym z ukończeniem 55 lat, ale spełniony musi być jeszcze dodatkowy warunek. Chodzi o to, że wpłaty na IKE powinny być dokonywane co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Oprócz tego dokonana musi być ponad połowa wartości wpłat, nie później jednak niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wpłaty.

Jak jeszcze oszczędzać na emeryturę?

Trzeci filar to nie jedyna możliwość. Można oszczędzać pieniądze na emeryturę na kontach osobistych, lokatach bankowych i rachunkach oszczędnościowych. Takie rozwiązanie zapewnia swobodny dostęp do środków, jednak odkładane pieniądze wypracowują raczej niewielki zysk, jeśli jakiś w ogóle.