Jak oszczędzać na emeryturę?

Trzeba zatroszczyć się o swoją przyszłość. Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, dlatego warto już teraz pomyśleć o emeryturze. Jak zapewnić sobie na nią środki?

Czy ZUS wystarczy?

Teoretycznie zapewnieniem nam emerytury, czyli środków do życia na starość, powinien zająć się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mało kto jednak pokłada w tej instytucji pełne zaufanie w owej kwestii. Jak wykazują badania statystyczne, prawie trzy czwarte Polaków jest przekonanych, że ich przyszła emerytura z ZUS nie będzie wystarczająca, by pokryć wszystkie koszty życia. Jedna trzecia obawia się nawet, że nie wystarczy ona na opłacenie podstawowych świadczeń. Mimo tych obaw jedynie 14% Polaków odkłada dodatkowe pieniądze na emeryturę. Warto pomyśleć, aby zabezpieczyć sobie przyszłość. Jakie mamy możliwości?

dłonie starego człowieka

Trzeci filar

Oprócz ZUSu i OFE państwo oferuje obywatelom również tak zwany trzeci filar. Jest to dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w postaci Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), a także grupowej formy oszczędzania na emeryturę w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE). Nie trzeba ograniczać się do wyboru jednej z tych form oszczędzania, można funkcjonować w kilku programach jednocześnie.

IKE i IKZE mogą być prowadzone w banku jako rachunek oszczędnościowy,  w domu maklerskich jako akcje i obligacje, w funduszu emerytalnym lub inwestycyjnym, a także w zakładzie ubezpieczeń na życie jako polisa na życie z ubezpieczeniem kapitałowym.

IKE czy IKZE – na co się zdecydować?

Co jest lepszą formą dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego – Indywidualne Konto Emerytalne czy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego? Żeby móc wybrać, trzeba poznać różnicę między tymi wariantami. W IKE roczny limit wypłat wynosi około 12 000 zł, w IKZE natomiast tylko około 4800 zł.

W obu wariantach możemy dokonywać wpłat w dowolnej wysokości i z dowolną częstotliwością. Od zysków kapitałowych nie jest pobierany podatek. W IKZE dodatkowo można wypłacone w danym roku środki odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w ten sposób pomniejszyć płacony podatek. Opodatkowana jest natomiast wypłata środków – mowa tu o zryczałtowanym podatku dochodowym w wysokości 10%. Dotyczy to tylko IKZE, bowiem w IKE wypłata nie jest obłożona podatkiem.

Co do samej wypłaty, to w IKZE następuje ona po osiągnięciu wieku 65 lat, jedynie pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez minimum 5 lat kalendarzowych. W przypadku IKE natomiast środki wypłacane są po ukończeniu 60 lat, lub nabyciu uprawnień emerytalnych połączonym z ukończeniem 55 lat, ale spełniony musi być jeszcze dodatkowy warunek. Chodzi o to, że wpłaty na IKE powinny być dokonywane co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Oprócz tego dokonana musi być ponad połowa wartości wpłat, nie później jednak niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wpłaty.

Jak jeszcze oszczędzać na emeryturę?

Trzeci filar to nie jedyna możliwość. Można oszczędzać pieniądze na emeryturę na kontach osobistych, lokatach bankowych i rachunkach oszczędnościowych. Takie rozwiązanie zapewnia swobodny dostęp do środków, jednak odkładane pieniądze wypracowują raczej niewielki zysk, jeśli jakiś w ogóle.

jeden komenatrz dla “Jak oszczędzać na emeryturę?

  1. W takim państwie my żyjemy, żeby dziadkowie się stresowali, że nie będą mieć emerytury….

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *