Obligacje korporacyjne – czy można na nich zarobić? Rynek giełdowy dla niewtajemniczonych

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, które dla spółek mogą stanowić alternatywę dla kredytu bankowego. Ich główną zaletą są wysokie odsetki, dzięki którym indywidualni inwestorzy mogą zarobić więcej niż na lokatach bankowych. Takie obligacje to dobry sposób na oszczędzanie w kilkuletniej perspektywie. Sprawdź, co warto o nich wiedzieć.

Obligacje korporacyjne – co to?

Na początku warto przypomnieć, że obligacje można podzielić na skarbowe, komunalne i korporacyjne. Te pierwsze emitowane są przez skarb państwa, komunalne przez miasta i samorządy, z kolei obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Są instrumentem finansowym, z którego inwestorzy mogą korzystać w celu zarabiania, a firmy w celu pozyskiwania kapitału na rozwój. W uproszczeniu, obligacje to dokument, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (osoby, która wykupiła papiery wartościowe) i zobowiązuje się do spłaty określonego świadczenia. Oczywiście, jak wszystkie obligacje, również korporacyjne niosą za sobą ryzyko, dlatego przed ich zakupem należy dokładnie poznać rynek giełdowy.

Jak kupić obligacje korporacyjne?

Aby zakupić takie obligacje, należy posiadać własne konto maklerskie (można założyć je online na stronie dowolnego biura maklerskiego). Następnie należy się zastanowić, czy będziemy inwestować samodzielnie czy z pomocą funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne. W przypadku pierwszego rozwiązania musimy dokonać wyboru rynku (wtórny lub pierwotny) i wyboru konkretnych obligacji do zakupu. Gdy to zrobimy, powinniśmy uwzględnić jeszcze kwestie podatkowe, aby dobrze oszacować potencjalne zyski.

przedsiebiorcy-obligacje-korporacyjne-gielda

Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Główną zaletą obligacji korporacyjnych jest możliwość zarobienia wysokich odsetek bez względu na koniunkturę na giełdzie. Zyski z obligacji korporacyjnych mogą być znacznie wyższe niż z lokat czy z obligacji skarbowych. Jednak warto pamiętać, że obligacje korporacyjne opłacają się jedynie w perspektywie kilkuletniej – fundusze sugerują tutaj trzyletnią perspektywę inwestowania. Jeśli naszym celem jest posiadanie dodatkowych środków, które w ciągu najbliższego roku zamierzamy wydać na nowy samochód czy mieszkanie, to lepszym rozwiązaniem okaże się lokata.

Na obligacjach korporacyjnych można zarobić kilka, a czasem nawet kilkanaście procent w skali roku. Odsetki mogą być stałe lub zmienne, te drugie uzależnione są zazwyczaj od stawki WIBOR. Co ważne, sposób ich wypłacania ustalany jest już na początku inwestycji.

Gdzie kupić obligacje korporacyjne?

W Polsce handel obligacjami odbywa się od 2009 roku poprzez rynek Catalyst, należący do Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dlatego najczęściej wykorzystywanym sposobem na zakup obligacji korporacyjnych jest właśnie nabycie ich bezpośrednio na giełdzie. Tam możemy sprawdzić ceny poszczególnych obligacji. Co ważne, ceny te wyrażone są procentowo.

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *