Jak oszczędzać na emeryturę?

W IKZE dodatkowo można wypłacone w danym roku środki odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w ten sposób pomniejszyć płacony podatek….Opodatkowana jest natomiast wypłata środków – mowa tu o zryczałtowanym podatku dochodowym w wysokości 10%. Dotyczy to tylko IKZE, bowiem w IKE wypłata nie jest obłożona podatkiem. w temacie finansów